0479/23.99.83 | info@remofundering.be |  

 

Historiek

Historiek

De oprichter van het bedrijf, Renaat Verbrugge, burgerlijk mijningenieur, leerde aan den lijve de gedragingen van grondmassa’s en ondergrondse constructies in de vroegere steenkoolmijnen van Limburg.

Na de sluiting werd in 1993 het bedrijf “REMO BVBA” opgericht, dat oorspronkelijk enkel bedrijvig was als studiebureau. Hierbij werd de eerder opgedane vakkennis nuttig ten dienste gesteld voor specifieke probleemgevallen van slechte gronden, zoals bijvb. In geval van aanvullingen, samendrukbare massieven, uitgravingen langs wegenis en/of bestaande gebouwen.

Al snel werd de studie-activiteit uitgebreid met eigen aanneming, mede door een door Remo geoctrooieerd systeem van funderingen voor woningbouw en laagbouw appartementen tot 3 à 4 bouwlagen op weinig draagkrachtige ondergronden.

In 2003 wordt Eddy Vanackere aangenomen als eerste werknemer van Remo BVBA. Al doende leert hij de stiel aan Renaat, die al snel een perfecte leermeester blijkt te zijn.

Na hard werken en ploeteren in de modder verdient Eddy in 2013 zijn plaats als mede-zaakvoerder, waardoor Renaat het wat rustiger aan kan doen. Eddy zal het gedachtengoed van Remo verderzetten, en werkt tot op heden nog altijd mee op de werven.