0479/23.99.83 | info@remofundering.be |  

 

Filosofie

Filosofie

We bieden steeds een totaalpakket van studie tot en met uitvoering, en dit tegen een vooraf gekende vaste prijs. Bij de studie houden we rekening met alle beschikbare technieken en combinaties ervan, zoals bv. combinatie van prefab-beton-elementen met ter plaatse gestort beton en/of “in situ” grondstabilisatie, zodat een snelle uitvoering gepaard gaat met een geoptimaliseerd kostenplaatje.

We eisen dan ook van onze klanten dat betalingstermijnen stipt worden nageleefd. Nieuwe klanten worden gescreend op hun financiële betrouwbaarheid, en afhankelijk hiervan vragen we eventueel voorschotten. Deze strikte betalingspolitiek is trouwens een waarborg voor onszelf en voor onze klanten, zodat noch wij noch zij gedupeerd zouden worden door één of enkele wanbetalers van een groot project.

De studie van Uw fundering, onderkeldering of beschoeiing zit steeds vervat in ons totaalaanbod. De verantwoordelijkheid voor de stabiliteit van Uw fundering en/of onderbouw ligt volledig bij ons. Aldus bespaart U reeds een belangrijk deel op de studiekosten. Tevens bent U zeker dat de studie rekening houdt met de reële uitvoering, en dat er zodoende dubbel werk vermeden wordt.

Klanttevredenheid dragen we hoog in het vaandel. Ons klantenbestand is steeds groeiend. Eénmaal klant, altijd klant.