0479/23.99.83 | info@remofundering.be |  

 

Afdelingen

Afdelingen

Studiedienst

De studiedienst werkt vooral intern voor de eigen projecten. Nochtans worden ook externe studies uitgevoerd, zij het in beperkte mate. Het gaat dan meestal over ernstige probleemgevallen, waar de studie een belangrijke toegevoegde waarde vertegenwoordigt.

Funderingen

Deze afdeling past voornamelijk het eigen geoctrooieerd “Remo-Radier” funderingssysteem toe voor woningen en appartementen tot 3 à 4 bouwlagen. De volledige aanneming omvat de studie, uitvoering van alle afvoeren, aansluiting aan straatriolering, wachtleidingen, aardingslus, doorvoeren voor nutsleidingen, regenwaterciterns en/of septische putten, beton- en wapeningswerken, dus alles kant-en-klaar om te metsen. De bouwheer of opdrachtgever ontvangt een as-built plan in 3-voud. Het komt er dus op neer dat U voor de fundering geen extern studiebureau dient in te schakelen.

De uitvoering omhelst de volledige stabiliteitsstudie, uitvoering van de volledige fabrieksvloer, al dan niet gepolierd, met inbegrip van verzwaarde voeten voor plaatsing van de kolommen.
Eventueel wordt een “in situ” grondverbetering toegepast door middel van kalk-cement stabilisatie.

Parkings, kelders en grondwerende constructies

De uitvoering van deze werken omvat de stabiliteitsstudie, de keldervloerplaat en kelderwanden met inbegrip van de nodige beschoeiingen aan straatzijde of langs gemene muren.
Naar wens voeren we uit tot op het gelijkvloerse niveau, met aldus inbegrip van afdekking kelder en dragende muren van de kelder of parking.